Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepelnosprawnych "ISKRA"
  Pracownie
 

Pracownia gospodarstwa domowego 

Marta Szymańska

 
W pracowni wykonuje się wszelkie czynności związane z prowadzeniem domu tj.: gotowanie, zmywanie, sprzątanie, odkurzanie. Jednakże najistotniejsza w prowadzeniu zajęć jest nauka samodzielnego przygotowania posiłków. Do pracowni przychodzą wszyscy podopieczni, dzięki czemu niektórzy odkrywają nawet w wieku 30 lat swoje zdolności i zamiłowania do gotowa
 
 
 

Pracownia muzyczna 

Marcin Książak

W pracowni muzycznej zajęcia
prowadzone są, w oparciu o różne
metody: nauka repertuaru muzycznego
( piosenek, lini melodycznej, tekstu,
walorów wykonawczych); nauka
poprawnego oddychania( przeponą,
artykulacja oddechowa, dykcja);
poznawanie estetyki muzycznej(
instrumenty, różne gatunki muzyczne,
techniki wykonawcze).

 


Pracownia plastyczno-krawiecko-tkacka 

Krystian Reszel

Podopieczni poznają tutaj tajniki haftu szycia, wykorzystując różnego typu prace krawieckie: szyją ręcznie i maszynowo, haftują, szyją maskotki, poduszki, przedmioty codziennego użytku. Wykonują także różne prace plastyczne: malują, rysują, malują na szkle, wyklejają. Poziom trudności prac dobierany jest indywidualnie do możliwości poszczególnych podopiecznych.

 


Pracownia komputerowa 

Andrzej Ohirko

Z pracowni komputerowej korzystają wszyscy, według sporządzonego harmonogramu zajęć. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym( zestaw komputerów, kolorowa drukarka, skaner, ksero, aparat cyfrowy, kamera), wszyscy bardzo łatwo uczą się i poznają ciekawy a zarazem nurtujący świat informatyki. Dużym zainteresowaniem cieszą się gry komputerowe. Rozwijają one spostrzegawczość, wyobraźnię i zmuszają do myślenia, a obsługa klawiatury i myszki są wspaniałym ćwiczeniem manualnym.

 


Pracownia edukacyjna 

mgr Aleksandra Konieczna

 
Zajęcia w naszym ośrodku obejmują
 również edukację naszych podopiecznych
 w zakresie wiedzy ogólnej oraz różnych
 umiejętności społecznych. Są to
 ćwiczenia polegające na pisaniu, czytaniu
oraz liczeniu. Podopieczni mają
 możliwość poznawania zasad
 zachowania w urzędach oraz innych
 instytucjach społecznych. Poprzez czytanie
 różnych pozycji literackich oraz prasy,
 pogłębiają swą wiedzę dotyczącą
 otoczenia i świata. Równocześnie
 przebiega u podopiecznych nauka kultury
 osobistej, polegająca na ćwiczeniu
 poprawnego zachowania w placówce i
 poza nią. Zajęcia urozmaicone są grami i
 zabawami.


Pracownia plastyczno-ceramiczna 

mgr Małgorzata Grochocińska

Pracownie tą charakteryzuje
wykonywanie różnorodnych prac; od plastyki( malowanie, zkicowanie,
wyklejanie), aż po prace w masach
plastycznych. Atmosfera jest ciepła i przyjazna. Jeśli pojawiają się problemy, rozwiązujemy je razem i to nas do siebie zbliża. Wszyscy są zadowoleni, że są w tej pracowni, że wykonują dane prace, że mogą przebywać w gronie przyjaznych im osób.

 


Pracownia Plastyczna

mgr Justyna Kaszkowiak

 

Odbywa się tutaj nauka wszelkiego rodzaju prac plastycznych i manualnych, poprzez grafikę, szkic, rysunek, malowanie, a skończywszy na rękodziele. Każdy z nas w swej pracy jest indywidualny i oryginalny. Tworzymy bardzo zgraną i spójną grupę. Atmosfera pobytu na tych zajęciach sprzyja naszym oczekiwaniom.

 
 
 

Pracownia rehabilitacyjna 

Szymon Kijanka

 

Zajęcia odbywają się zarówno na sali gimnastycznej, siłowni jak i na basenie. Każdy z uczestników, co najmniej dwa razy w tygodniu bierze udział w zajęciach, w którym nie tylko dbamy o poprawną sylwetkę, ale także mamy okazję lepiej się poznać i rozwijać swoje zainteresowania.

 


Psycholog 

mgr Wojciech Łukaszek

Uczestnicy ŚDS „ISKRA” objęci  są opieką ze strony psychologa. Biorą udział w różnego rodzaju treningach i zajęciach
integracyjnych, mających na celu
zwiększanie ich kompetencji i
umiejętności społecznych. Otrzymują
pomoc i wsparcie zarówno w sytuacjach
kryzysowych, jak również w chwilach
słabości dnia codziennego. Uczą się jak
być samodzielnymi, jak radzić sobie ze
stresem. Pomoc psychologiczna
skierowana jest również do rodziców
podopiecznych w ramach spotkań
prowadzonych przez niego konsultacji.

 

Pracownia terapii indywidualnej

Marysia Dolata

 

Pracownia terapii indywidualnej obejmuje procesem terapeutycznym wybranych uczestników, każdego z osobna, z największym naciskiem na pracę z osobami głębiej i głęboko niepełnosprawnymi intelektualnie, wymagającymi w swym funkcjonowaniu stałej pomocy i uwagi ze strony terapeuty. Pracownia przeznaczona jest również dla osób wykazujących wyższy poziom sprawności intelektualnej, lecz wymagających terapii indywidualnej w rozmaitych zakresach swego funkcjonowania.

 
  77760 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=