Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepelnosprawnych "ISKRA"
  Podaruj 1% podatku
 

Nowe przepisy dotyczące przekazywania 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP).

Nowy system sprzyja podatnikowi. Podatnik, który chce przekazać 1% wybranej opp, w swoim rocznym zeznaniu podatkowym wskazuje jedynie tę organizacje (w odpowiednim polu formularza wpisuje jej nazwę – pełna nasza nazwa to  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ISKRA”, i numer KRS – w przypadku naszego Stowarzyszenia nr ten to - 0000059075 ) i kwotę 1%. Pieniądze na konto organizacji przekaże urząd skarbowy. Podatnik nie wpłaca już kwoty 1% samodzielnie na konto organizacji (oznacza to, że nie musi „wykładać” pieniędzy ze swojej kieszeni).

Podatnik może przekazać 1% tylko dla jednej organizacji (nie ma już możliwości podzielenia kwoty 1%).

Podatnik nie ma możliwości określenia celu szczegółowego, na który chce przekazać 1% (oznacza to, że nie można wskazać konkretnego działania bądź podopiecznego organizacji). Jeśli odpis przekazywany jest dla organizacji, która ma oddziały terenowe, podatnik nie ma możliwości wskazania oddziału, dla którego chciałby przekazać swój 1%. Kwoty odpisów zostaną wpłacone na jedno konto wskazane przez organizacje.

Poszerza się grono podatników, którzy mogą przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego. Obecnie mogą to być:

  • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku (po raz pierwszy!).


Ważne jest też to, że jeśli podatnik popełni błąd przy wypełnianiu rubryk dotyczących przekazania 1% na opp (np. przy obliczaniu 1%, wpisywaniu nazwy organizacji lub jej numeru KRS) – jego roczne zeznanie nie zostanie uznane za błędne i nie zostanie mu odesłane do poprawienia. Jedyną konsekwencją popełnienia takiej pomyłki będzie to, że pieniądze nie zostaną przekazane organizacji.
 
Podatnicy anonimowi
Organizacja nie dowie się od tego roku, kto zechciał przekazać jej część swojego podatku. Osoba przekazująca 1% pozostanie dla opp anonimowa, co może znacznie utrudnić organizacjom docieranie do stałych darczyńców z podziękowaniami, informacjami.

 
  77760 odwiedzający  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=